.
Οργάνωση της δουλειάς μας στο πλαίσιο των συνεδριών του συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής - Εργασία σχετικά με το συνέδριο
by Βασίλης Κόμης - Thursday, 27 March 2008, 07:38 PM
  Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της παρακολούθησης του συνεδρίου:
σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε τις ακόλουθες συνεδρίες

Παρασκευή

13:14 Κεντρική Ομιλία: Δ. Σπινέλλης

15:30 -17:45

1η παράλληλη συνεδρία: Διδακτικές Προσεγγίσεις για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού

18:45 - 20:30

3η παράλληλη συνεδρία: Διδακτικές Προσεγγίσεις για τον δομημένο, τον οπτικό και τον αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό


Σάββατο
5η παράλληλη συνεδρία: Το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής

Κεντρική Ομιλία: Μ. Μπλέτσας (Massachusetts Institute of Technology)

Κεντρική Ομιλία: M. Ben-Ari (Weizmann Institute of Science)

18:15-20:30

11η παράλληλη συνεδρία: Εκπαιδευτική Ρομποτική και Προγραμματισμός

Κυριακή
Δύο από τις ακόλουθες συνεδρίες

14η παράλληλη συνεδρία: Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις Ι


15η παράλληλη συνεδρία: Αναλυτικά Προγράμματα & Διαθεματικές Προσεγγίσεις

Διάλειμμα

16η παράλληλη συνεδρία: Σχεδίαση Περιβαλλόντων για Διδασκαλία Προγραμματισμού

17η παράλληλη συνεδρία: Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις ΙΙΣτη συνέχεια, πρέπει να διαλέξετε και να μελετήσετε τις πέντε εργασίες της συνεδρίας και να γράψετε ένα κείμενο σχολιασμού και κριτικής των εργασιών αυτών, της τάξης των 1000 με 1500 λέξεων.
το κείμενο αυτό πρέπει να αναρτηθεί στο blog που έχετε ήδη σε λειτουργία ή θα δημιουργήσετε στο πλαίσιο του σεμιναρίου επιμόρφωσης.
Καταληκτική ημερομηνία για την εργασία αυτή η Πέμπτη 3/4.
Καλή δουλειά