.
Επιμόρφωση Επιμορφωτών για τη Διδακτική της Πληροφορικής: Ερωτηματολόγιο σχετικό με την καλύτερη οργάνωση της επιμόρφωσης
by Βασίλης Κόμης - Monday, 24 March 2008, 09:37 PM
  Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Παρακαλείσθε να απαντήσετε σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο.
Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν σε κανέναν, εκτός από τους υπευθύνους του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τη Διδακτική της Πληροφορικής.
Αποκλειστικός στόχος του ερωτηματολογίου είναι η διαμόρφωση μιας ακριβούς εικόνας των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επιμορφουμένων ώστε να προασαρμοστούν, στο μέτρο του δυνατού, τα εργαστηριακά μαθήματα.
Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πατήστε τον σύνδεσμο αυτό