Η ενότητα αυτή αφορά στο εργαστηριακό μέρος της επιμόρφωσης των επιμορφωτών στη Διδακτική της Πληροφορικής