Η ενότητα αυτή διαπραγματεύεται το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου επιμόρφωσης επιμορφωτών στη Διδακτική της Πληροφορικής